پوشیدن پرینت سه بعدی اسپینر فیجت Print se dadi

پوشیدن: پرینت سه بعدی اسپینر فیجت Print se dadi Bearings SPINNING TOY امازون استور

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تا اصلاحات زنده است جايي براي براندازي نيست / رييس دولت اصلاحات

با دامن زدن به اعتراضات و تضعيف حكومت، هرج و مرج ايجاد خواهد شد و از دل آن ديكتاتوري ضد مردمي بيرون خواهد آمد كه ممكن است به تجزيه كشور بينجامد 

تا اصلاحات زنده است جايي براي براندازي نيست / رييس دولت اصلاحات

رييس دولت اصلاحات: تا اصلاحات زنده است جايي براي براندازي نيست

عبارات مهم : امنيت

با دامن زدن به اعتراضات و تضعيف حكومت، هرج و مرج ايجاد خواهد شد و از دل آن ديكتاتوري ضد مردمي بيرون خواهد آمد كه ممكن است به تجزيه كشور بينجامد

سيدمحمد خاتمي با تشريح مشكلات موجود در كشور، به عنوان يك شهروند دوستدار ايران و اسلام به دليل نقص ها و كمبودها، با همه وجود از مردم عذرخواهي و پانزده راهكار براي برون رفت از وضعيت كنوني ارايه كرد.

سيدمحمد خاتمي در ديدار نمايندگان ادوار مجلس، تلاش رييس جمهوري امريكا براي مذاكره مستقيم را تحميل خواسته خود و تخريب جايگاه ايران در خاورميانه ارزيابي كرده و با اشاره به جنگ رواني گسترده در فضاي مجازي گفت: در حال حاضر همه به نحوي ناراضي هستيم و اعتراض داريم، ولی عده اي با استفاده از شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي با ايجاد جنگ رواني، سعي دارند به ايرانيان، به ويژه نسل جوان ايراني القا كنند كه كار تمام است و شاهديم كه بيشترين تلاش آنها هم تخريب اصلاح طلبان هست، آیا كه مي دانند تا اصلاحات زنده است جايي برايبراندازي نيست. در داخل هم افراد و جرياناتي كه مترصد گرفتن انتقام و از بین بردن اصلاح طلبان هستند لبه ديگر قيچي از بین بردن را روي جريان اصلاحاتقرار داده اند.

تا اصلاحات زنده است جايي براي براندازي نيست / رييس دولت اصلاحات

رييس دولت اصلاحات افزود: گرچه شاهد موج عظيمي از تبليغ اين ديدگاه هستيم، ولی انفعال در دولت و حيراني اصلاح طلبان در برابر اين موج نيز مايه تعجب است و امروز خلأ يك تيم قوي رسانه اي كه پرسشها را رصد كند و پاسخگو باشد بيش از هر وقت احساس مي شود. امروز مشكلات زيادي گريبانگير كشور است و ناكارآمدي حكومت براي حل مشكلات مردم هم مزيد بر علت شده است هست. دست به دست دادن اين پرسشها ايران را در موقعيت بحراني قرار داده هست. سيدمحمد خاتمي با تاكيد بر اينكه «مشكلات اقتصادي ما ريشه هاي تاريخي دارد كه اشكالات ساختاري و عملكردي هم بر آن افزوده است» اظهار كرد: اين مشكلات را بايد جدي بگيريم چون واقعا امنيت و آرامش زندگي مردم را از ميان برده است و بخش هاي بسيار گسترده اي از مردم امروز از مشكلات نفسگير اقتصادي به تنگ آمده اند.

با وجود تمام کارها دولت آقاي روحاني، وضعيت اقتصادي در جامعه ما وخيم و بحراني هست. تهديدها به براندازي بي نقاب تر و عده اي هم از نارضايتي هاي مردم براي براندازي جمهوري اسلامي استفاده مي كنند كه مجموعه اين عوامل باعث بروز نوعي بي اعتمادي ميان مردم نسبت به يكديگر و نسبت به حاكميت و حكومت شده است هست. استمرار اين بي اعتمادي اميد را از ميان خواهد برد و در نبود اميد، هر چه امكانات داشته باشيد، نخواهيد توانست از آن بهره بگيريد.

با دامن زدن به اعتراضات و تضعيف حكومت، هرج و مرج ايجاد خواهد شد و از دل آن ديكتاتوري ضد مردمي بيرون خواهد آمد كه ممكن است به تجزيه كشور بينجامد 

رييس بنياد باران افزود: ايران از ابتداي انقلاب تا به امروز انواع مشكلات را تجربه كرده، ولی هرگز با بي اعتمادي گسترده مواجه نبوده ايم و اعتماد مردم و مسوولان به هم كارساز بود وگرنه در جنگ نمي توانستيم دوام بياوريم. اين اعتماد امروز لطمه ديده و بايد چاره اي انديشيد و در اين مقطع نقش اصلاح طلبان كليدي است و بايد با ايثار و فداكاري و براي پيشرفت مردم و كشور و حل مشكلات از هيچ كوششي فروگذار نكنند.

سيدمحمد خاتمي، گسست اجتماعي را يكي از مشكلات موجود دانست و گفت: سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي كاهش يافته و سرمايه هاي نمادين را از كار انداخته اند؛ سرمايه هايي كه مي توانند در موقعيت هاي حساس، نقش ممتازي را در جامعه ايفا كنند. وي افزود: يكي از القائات خطرناك اين است كه نظام جمهوري اسلامي در حال فروپاشي هست. اين يك جنگ رواني است و نظام فرو نمي پاشد، زيرا علاوه بر ابزارهاي مختلفي كه براي حفظ خود دارد، همچنان در ميان بخش هاي قابل توجهي از جامعه پايگاه دارد. مطالبه بخش هاي بسيار بزرگ تري از جامعه نيز همچنان انقلاب، شورش و فروپاشي نيست، بلكه زندگي امن و برخوردار و آرام است و اگرچه ممكن است اعتقادي به جمهوري اسلامي هم نداشته باشند، ولی خواهان آرامش و امنيت و برخورداري هستند.

سيدمحمد خاتمي تاكيد كرد: اصلاح طلبان خواستار سربلندي ايران و ايراني هستند و به لحاظ اعتقادي و تحليلي خود را در كنار جمهوري اسلامي و مدافع آن مي دانند. جمهوري اسلامي از انقلاب برآمده و اگر درست اجرا شود مطمئنا همه مردم صاحب حق و حرمت و برخورداري اقتصادي و منزلت خواهند بود و عدالت و اخلاق پياده مي شود. مطمئن باشيد با دامن زدن به اعتراضات و تضعيف حكومت، هرج و مرج ايجاد خواهد شد و از دل آن ديكتاتوري گسترده ضدمردمي بيرون خواهد آمد كه ممكن است به تجزيه كشور بينجامد. اين طور نيست كه با ايجاد هرج و مرج به اميد رفتن جمهوري اسلامي همه مشكلات حل شود. کارها بيروني، زنگ خطر تجزيه ايران و از ميان رفتن عظمت ايراني را به صدا درآورده هست. رييس دولت اصلاحات تصريح كرد: در عين دفاع از جمهوري اسلامي، قويا معتقديم نظام هم بايد اصلاح پذير باشد و نمي شود بر مشكلات ساختاري، سياستي و عملكردي پافشاري كرد و تن به هيچ اصلاحي نداد.

تا اصلاحات زنده است جايي براي براندازي نيست / رييس دولت اصلاحات

نااميدي از اصلاح پذيري نظام باعث مشكلات جدي و جبران ناپذيري خواهد شد. هر امر بشري بايد اصلاح پذير باشد؛ حتي خود اصلاحات هم بايد اصلاح پذير باشد و نظام جمهوري اسلامي بايد بپذيرد كه برخي رفتارها و سياست ها و ساختارهايش را اصلاح كند و اين را با كمك همه مردم و علاقه مندان به ايران و اسلام و امنيت و آرامش و رفاه جامعه فارغ از گرايش و سليقه آنان انجام دهد. سيدمحمد خاتمي، بي اعتمادي، گسست اجتماعي و كاهش اميد به آينده را مهم ترين خطر براي جامعه دانست و با تاكيد بر لزوم ايجاد اميد در جامعه، راهكارهايي براي برون رفت از وضعيت كنوني ارايه كرد:

۱- ايجاد و تقويت فضاي همبستگي ملي

با دامن زدن به اعتراضات و تضعيف حكومت، هرج و مرج ايجاد خواهد شد و از دل آن ديكتاتوري ضد مردمي بيرون خواهد آمد كه ممكن است به تجزيه كشور بينجامد 

بايد به سرعت فضاي همبستگي و نزديكي تمام جريان ها به هم ايجاد و فضاي از بین بردن و نفي و دفع يكديگر با بدبيني و تنگ نظري كه باعث انزواي بخش زيادي از نيروهاي كارآمد جامعه خواهد شد، تغيير كند.

۲- وحدت ملي

همه نيروهاي متخصص و متعهد كه نشانه ارزش سربلندي و پيشرفت ايران و آرامش و امنيت و برخورداري مردم هست، بايد در كنار هم قرار بگيرند و راه اين انسجام ملي، باز شدن راه گفت وگو است.

تا اصلاحات زنده است جايي براي براندازي نيست / رييس دولت اصلاحات

۳- تغيير نگاه رسانه هاي ملي

رسانه هاي ملي ما نبايد تنها نماينده و بيانگر يك سليقه و جهت در جامعه باشند؛ بايد گفت وگو كنيم و اين گفت وگو ها در جامعه ايجاد و به جامعه انتقال یافته شود.

۴- ايجاد فضاي باز و امن و آزاد سياسي

فضاي امنيتي حاكم بر جامعه كه خود عامل مهم ضدامنيت است بايد به فضاي باز سياسي و امن و آزاد تبديل شود؛ هر ايراني بايد بتواند در چارچوب قانون اساسي از حقوق خود بهره ببرد و ستيزهاي كنوني به مسابقه سالم تبديل شده است و قدرت گزینش جامعه نسبت به راهكارها و راهبردها اوج برود.

۵- محدود كردن دايره غيرخودي

نبايد هركس سليقه اي متفاوت داشت، غيرخودي تلقي شود؛ نيروها و متخصصان و دانشمندان و سياستمداران را نمي شود با برچسب غيرخودي دور كرد. آيا امروز تاكيد رهبري بر جذب حداكثري و دفع حداقلي در جامعه تحقق يافته است؟

۶- برداشتن حصر

حصر، استخواني لاي زخم است و بخش زيادي از جامعه را دلخور و نااميد كرده و هيچ فايده اي هم نداشته هست. وقتي رهبري، حل مساله را به شوراي امنيت ارجاع مي دهند، بايد به سرعت اين معضل حل شده، حصر شكسته و محدوديت ها برداشته شود.

۷- آزادي تمام زندانيان سياسي

بايد همه زندانيان سياسي كه دستشان به خون آلوده نيست و همدست عملي براندازان نيستند آزاد شوند. در شرايطي كه دشمن های دندان هاي ارزش را نشان مي دهند، متاسفانه شاهد افزايش اخطارها و احضارها و محاكمات پرحرف و حديث هستيم. كنترل و كاهش اين احضارها و محاكمات كافي نيست، آزادي تمامي زندانيان سياسي گره گشاست.

۸- اعلام عفو عمومي

اكثريت مردم، به ويژه ايرانيان خارج از كشور دلسوز ايران هستند و اينكه چقدر به جمهوري اسلامي اعتقاد دارند مهم نيست، چون اكثريت مردم ايران را سربلند مي خواهند و حاضرند براي رسيدن به اين سربلندي از جانمايه بگذارند. مسلما كساني هم هستند كه علنا اعلام براندازي كرده و با دشمن های متجاوز ايران، همكاري و تباني كرده اند يا به دليل بي پايگاهي مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند كه حساب آنان از ايرانيان دلسوز جداست. بايد اطمينان داد كه انبوه متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور در فضاي بهتر مي توانند بي هيچ نگراني براي سربلندي و پيشرفت ايران تلاش كنند. البته اولويت، فراهم آمدن امكان بهره گيري از همه نيروهاي داخلي است.

۹- برطرف محدوديت هاي بيجا

فراهم آوردن زمينه برگزاري انتخابات باز و آزاد با محوريت مردم كه تقويت كننده اميد در جامعه است عامل مهم براي بازگرداندن اعتماد و اميد به جامعه و مردم است.

۱۰- پايان دادن افراط و تندروي

همه جناح ها و گروه ها بايد حقيقتا بكوشند ميدان را از افراط گرايان و تندروها، در همه عرصه ها و در همه قوا و جناح ها بگيرند و البته حاكميت بايد در اين مهم پيشتاز باشد.

۱۱- كارآمدي بيشتر قواي سه گانه و نهادهاي حاكميتي

تمام دستگاه هاي كشور بايد كارآمدتر و مسوول در برابر مردم بوده و با كارآمدي و اصلاح بتوانند به مردم و ايران خدمت كنند. ناهماهنگي ميان قواي سه گانه و حضور نهادهاي موازي از مشكلات ساختاري است كه باعث گسست در جامعه شده است است.

۱۲- شنيدن اعتراض مردم

مردم ايران ناراحت و گرفتار هستند و زندگي مردم در معرض خطر جدي است و اعتراضات بحقي دارند؛ همه بايد اين اعتراض را بشنويم و به جاي جلوگيري از اعتراضات بحق، بايد همه اركان حاكميت درصدد برطرف مشكلات منجر به اين اعتراضات برآيند. بي شك معترضان دلسوز ايران نيز متوجه فضاي پيچيده امروز هستند و اجازه سوءاستفاده از اين اعتراضات كه بهانه به دست تندروان داخلي و خارجي مي دهد را نخواهند داد. خود مردم بهتر از هر كسي مي توانند مراقب اين مساله بوده و اجازه ندهند اعتراضات بحقشان زمينه سوءاستفاده افرادي كه دلسوز ايران نيستند را فراهم آورد.

۱۳- پاسخگويي دولت

دولت و مجلس مستقيما برآمده از آراي ملت اند. دولت نقش سنگيني دارد و بايد تمام دستگاه هاي كشور به دولت كمك كنند تا به وعده هاي خود كه خواست ملت است عمل كند. ما از گزینش خود پشيمان نيستيم، ولی دولت هم بايد كارآمدي خود را در اولويت قرار داده و به مردم ثابت كند. مشكلات امروز دولت قابل درك هست، ولی بايد كارآمدي دولت به ملت ثابت شود. ضعف ها و بي برنامگي ها و حتي عدم اجراي برنامه هاي مصوب را نمي توان به گردن رقبا انداخت، اين چاره كار نيست. بايد پرسشها حل شود. كنترل سريع نوسانات ارزي، كارآفريني، بازگرداندن امنيت و سودآوري توليد، مبارزه با ركود و رسيدگي جدي به وضعيت معيشت طبقات محروم بايد اولويت دولت باشد. چه كسي يا چه چيزي مانع ترميم كابينه و روي كارآمدن يك كابينه كارآمد، قوي، توانمند، متخصص و دلسوز است؟ حتما نقص هايي وجود داشته كه امروز با اين وضعيت مواجهيم. مانع ترميم دولت براي عملكرد قوي تر، منسجم تر و كارآمدتر و با برنامه تر براي حل مشكلات مردم چيست؟ وعده هايي داده شده، ولی عملي نشده كه يا در نتيجه عدم اهتمام به آن بوده كه مسوولان موظف اند به مردم بگويند يا بخشي از آن با موانع بيروني مواجه بوده كه مردم حق دارند اين را هم به شكل براق بشنوند؛ نگه داشتن مردم ميان هوا و زمين كار اشتباهي هست. دولت همچنين مي تواند قدم هايي براي برداشتن موانع و تنظيم رابطه با راس نظام بردارد.

۱۴- زنده نگه داشتن اعتماد مردم به مجلس

مردم به نمايندگان مجلس اعتماد كردند تا با افراط و تنگ نظري مقابله شود و ترديدي نيست كه تلاش هايي هم شده است هست، از جمله حمايت از برجام كه باعث اجماع جهاني در كنار ايران شد، ولی پرسش من و مطالبه جدي مردم امروز اين است كه مجلس چقدر براي مبارزه با فساد و اصلاح وضعيت معيشت مردم تلاش كرده؟ كدام طرح ها و قوانين گره گشا و موثر مطرح يا تصويب شده است و مجلس چقدر براي اين مهم با دولت همكاري كرده است؟ امروز كه فساد گسترده باعث حيرت و آزار مردم شده، مجلس چقدر با نظارت و تحقيق و تفحص توانسته است مانع فساد شود؟ انتظار مردم اين است كه مجلس با اقتدار و صلابت و سلامت در دستگاه هايي كه به مردم ستم شده است هست، تحقيق و تفحص كنند تا مردم به اين باور برسند كه در اين كشور حكومت و نمايندگان مردم نسبت به عنوان معيشت و پيشرفت كشور و ايجاد امنيت و مبارزه با فساد و ستم بي تفاوت نيستند. انتظار مردم از مجلس بيش از اين هست؛ به خصوص از نمايندگاني كه مردم با اعتماد به اصلاح طلبان به آنها راي داده اند. امروز وقت پاسخگوييو عمل هست.

۱۵- تشكيل دادگاه ها با هيات منصفه مردمي

كساني كه در عرصه سياسي و مطبوعات كار مي كنند، آسيب پذيرترند و همواره در معرض جفا. امنيت در فضاي مطبوعات و داشتن مطبوعات آزاد يكي از عوامل بسيار موثر بازگشت سلامت به جامعه هست. سيدمحمد خاتمي در فراز پاياني سخنان خود در اين ديدار ضمن تشكر از دولت و به خصوص رييس جمهوري محترم، نمايندگان مجلس و نهادها براي تلاش هاي ارزش بيان كرد: به عنوان يك شهروند دوستدار ايران و اسلام، به خاطر نقص ها و كمبودهاي موجود، با همه وجود از مردم عذرخواهي مي كنم.

ما مي توانستيم بهتر از اين به ايران و ايراني خدمت كنيم و اميدوارم شاهد از بين رفتن كاستي ها باشيم. با همه وجود از رهبري معظم درخواست مي كنم كه با فرمان و دستورات خود پرسشها و مشكلاتي كه امروز كشور را دچار چالش كرده حل فرمايند و اعتقاد دارم با وجود همه تحريم ها و مشكلات موجود اين كشور مي تواند به مراتب بهتر از اين اداره شود. اگر مردم شاهد ايجاد همبستگي در جامعه باشند و ببينند همه تلاش ها براي برطرف مشكلات هست، اميد و اعتماد برمي گردد و در اين صورت، هيچ كس نمي تواند لطمه اي به اين كشور وارد كند، ولی اگر اين مهم اتفاق نيفتد، بدون دشمن خارجي هم راه ايران به سوي ضعف وانحطاط است.

نياز امروز، همبستگي ملي و استفاده از همه سرمايه هاي مادي و معنوي كشور است و براي رسيدن به اين همبستگي نظام بايد پذيراي اصلاح باشد؛ اگر در ساختار و واکنش‌ها و سياست ها مشكلاتي بوده و است كه كشور را به اينجا رسانده، نظام بايد خود را ترميم و اصلاح كند و اصلاحات، چيزي جز اصلاح رويكردها و ساختارها و سياست ها و اصلاح اقتصادي و اجتماعي براي حفظ ايران و سربلندي و برخورداري ايراني نيست.

با همه وجود از رهبري معظم درخواست مي كنم كه با فرمان و دستورات خود پرسشها و مشكلاتي كه امروز كشور را دچار چالش كرده حل فرمايند و اعتقاد دارم با وجود همه تحريم ها و مشكلات موجود اين كشور مي تواند به مراتب بهتر از اين اداره شود.

بايد به سرعت فضاي همبستگي و نزديكي تمام جريان ها به هم ايجاد و فضاي از بین بردن و نفي و دفع يكديگر با بدبيني و تنگ نظري كه باعث انزواي بخش زيادي از نيروهاي كارآمد جامعه خواهد شد، تغيير كند.

همه نيروهاي متخصص و متعهد كه نشانه ارزش سربلندي و پيشرفت ايران و آرامش و امنيت و برخورداري مردم هست، بايد در كنار هم قرار بگيرند.

رسانه هاي ملي ما نبايد تنها نماينده و بيانگر يك سليقه و جهت در جامعه باشند.

فضاي امنيتي حاكم بر جامعه كه خود عامل مهم ضدامنيت است بايد به فضاي باز سياسي و امن و آزاد تبديل شود.

نبايد هركس سليقه اي متفاوت داشت، غيرخودي تلقي شود؛ نيروها و متخصصان و دانشمندان و سياستمداران را نمي شود با برچسب غيرخودي دور كرد.

حصر، استخواني لاي زخم است و بخش زيادي از جامعه را دلخور و نااميد كرده و هيچ فايده اي هم نداشته است.

بايد همه زندانيان سياسي كه دست ارزش به خون آلوده نيست و همدست عملي براندازان نيستند، آزاد شوند.

اكثريت مردم، به ويژه ايرانيان خارج از كشور دلسوز ايران هستند و اينكه چقدر به جمهوري اسلامي اعتقاد دارند، مهم نيست.

فراهم آوردن زمينه برگزاري انتخابات باز و آزاد با محوريت مردم كه تقويت كننده اميد در جامعه است عامل مهم براي بازگرداندن اعتماد و اميد به جامعه و مردم است.

همه جناح ها و گروه ها بايد حقيقتا بكوشند ميدان را از افراط گرايان و تندروها، در همه عرصه ها و در همه قوا و جناح ها بگيرند.

تمام دستگاه هاي كشور بايد كارآمدتر و مسوول در برابر مردم بوده و با كارآمدي و اصلاح بتوانند به مردم و ايران خدمت كنند.

مردم ايران ناراحت و گرفتار هستند و زندگي مردم در معرض خطر جدي است و اعتراضات بحقي دارند؛ همه بايد اين اعتراض را بشنويم.

دولت نقش سنگيني دارد و بايد تمام دستگاه هاي كشور به دولت كمك كنند تا به وعده هاي خود كه خواست ملت هست، عمل كند.

كدام طرح ها و قوانين گرهگشا و موثر مطرح يا تصويب شده است و مجلس چقدر براي اين مهم با دولت همكاري كرده است؟

اعتماد

واژه های کلیدی: امنيت | ايران | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz